banner banner
Novosti

Novo u ponudi: papirnate vrećice veće širine!

Vemo trade d.o.o. sponzor Europskog tjedna kretanja u Koprivnice.EU HAMAG-BICRO
HAMAG-BICRO

EU

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Uspješno provedeno ulaganje u novu proizvodnu halu i strojeve

Datum: 4.3.2018.

Nakon 31 mjeseca provedbe EU projekta, tvrtka Vemo trade d.o.o. je u ožujku 2018. godine uspješno završila projekt „Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Vemo trade d.o.o.“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a odnosi se na izgradnju proizvodno-skladišne hale, nabavu linije za proizvodnju papirnatih vrećica, nabavu stroja za čišćenje klišea, uvođenje IKT sustava za upravljanje poslovanjem te sudjelovanje na sajmu pri čemu je cilj projekta bio povećati konkurentnost tvrtke Vemo trade d.o.o. stvaranjem pretpostavki za njen održiv rast i razvoj. Izgradnjom nove proizvodno-skladišne hale osigurani su prostorni kapaciteti i omogućeno objedinjavanje proizvodno-skladišnih procesa na jednom mjestu čime su smanjeni materijalni, operativni i logistički troškovi. Nabavom linije za proizvodnju papirnatih vrećica povećani su proizvodni kapaciteti proizvodnje vrećica, dok je nabavom stroja za čišćenje klišea u proizvodni proces uvedena nova tehnologija strojnog pranja klišea. Uspješnom implementacijom ERP sustava za informatizaciju i integraciju praćenja poslovnih procesa omogućena je optimizacija i integracija ključnih poslovnih procesa u funkcionalnu cjelinu.

Ostvareni rezultati:

  • Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa i povećanje kapaciteta
  • Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva
  • Integrirana i optimizirana 4 ključna poslovna procesa te poboljšana učinkovitost upravljanja
  • Unaprijeđeni ljudski kapaciteti za rad na novom IKT sustavu te za bolju provedbu kontrolinga
  • Povećana vidljivost tvrtke na međunarodnim tržištima

Ukupna vrijednost projekta: 18.419.889,50 kn

Iznos bespovratne potpore: 5.627.259,44 kn

Razdoblje provedbe: 12.8.2015. – 4.3.2018.

Kontakt e-mail za više informacija: ured@vemo.hr

Naziv projekta: Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Vemo trade d.o.o.

Opis projekta: Na dan 12. kolovoza 2015. godine tvrtka Vemo trade d.o.o. započela je s provedbom projekta “ Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Vemo trade d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Provedbom projekta adresira se centralni problem poslovanja tvrtke Vemo trade d.o.o. - manjak ukupnih kapaciteta. Projekt ima 3 temeljne komponente:

i) infrastrukturna – izgradnja proizvodno-skladišne hale građevne površine 2.909,81 m2;
ii) tehnološka – nabava linije za proizvodnju papirnatih vrećica;
iii) promotivna – sudjelovanje na sajmu.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Svrha projekta je povećati konkurentnost tvrtke Vemo trade d.o.o. stvaranjem pretpostavki za njen održiv rast i razvoj, izgradnjom novih prostornih i povećanjem proizvodnih kapaciteta te jačanjem ljudskih resursa tvrtke. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju rasta, izvoza i konkurentnosti hrvatskih MSP u sektoru proizvodnje papirne ambalaže.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se otvaranje 10 radnih mjesta, povećanje kapaciteta za 50% te će se općenito pozitivno utjecati na ciljne skupine i krajnje korisnike projekta - zaposlenike, samu tvrtku i njene kupce.

Ukupna vrijednost projekta: 18.419.889,50 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 5.627.259,44 HRK
Razdoblje provedbe: 12.08.2015. – 12.07.2017.
Kontakt osoba: Jozo Vujeva (e-mail: ured@vemo.hr, tel: +385 48 220 846)
Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vemo trade d.o.o.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Operativni%20program%20Konkurentnost%20i%20kohezija%202014.-2020..pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Ministar poduzetništva i obrta posjetio novoizgrađenu proizvodno-skladišnu halu tvrtke Vemo trade d.o.o.

Izvozno orijentirana tvrtka Vemo trade d.o.o. je među najvećim investitorima na području Koprivničko-križevačke županije te trenutačno provodi EU projekt „Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Vemo trade d.o.o.“ koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.419.889,50 HRK, a iznos bespovratne potpore je 5.627.259,44 HRK. Provedba predmetnog projekta započela je 12. kolovoza 2015. godine i trajat će 23 mjeseca.

S ciljem povećanja ukupnih kapaciteta radi zadovoljenja rastuće tržišne potražnje, Vemo trade d.o.o. je u sklopu dosadašnjih aktivnosti EU projekta izgradio proizvodno-skladišnu halu površine 2.909,81 m 2 ukupne vrijednosti preko 8 milijuna kuna. Ministar poduzetništva i obrta, gospodin Darko Horvat, je 22. travnja 2016. posjetio novoizgrađenu proizvodno-skladišnu halu tvrtke Vemo trade d.o.o. kako bi se osobno uvjerio u odlične rezultate prve faze provedbe EU projekta, odnosno ispunjenje infrastrukturne komponente.

U preostalih 15 mjeseci trajanja EU projekta preostalo je za realizirati tehnološku komponentu projekta, koja podrazumijeva nabavu linije za proizvodnju vrećica, te sudjelovanje na sajmu koje spada u promotivnu komponentu. Uz to, uspješnom provedbom projekta ostvarit će se svrha projekta te se čvrsto vjeruje da će provedba ostatka EU projekta biti iznimno uspješna te da će pozitivni rezultati biti vidljivi već u tekućoj godini.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Vemo trade d.o.o.

EU projekt

Tvrtka Vemo trade d.o.o. planira započeti s provedbom projekta „Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Vemo trade d.o.o.“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv na dostavu projektnih prijava „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“, Referentna oznaka Poziva: 3d1.1.1, kojeg provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta. Očekuje se da će projekt biti sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na izgradnju nove proizvodno-skladišne hale te nabavu potrebne proizvodne opreme, s ciljem povećanja ukupnih kapaciteta kako bi se zadovoljila rastuća tržišna potražnja. Ukupna vrijednost projekta je 18.419.889,50 kn, a projekt će trajati 23 mjeseca.

EU Strukturni i investicijski fondovi Konkurentna Hrvatska
Europska unija ulaganje u budućnostOBAVIJEST O NABAVI

Podaci o naručitelju:

Vemo trade d.o.o., Trg kralja Tomislava 16/b, Drnje, 48316 Đelekovec

Kontaktni podaci:

Mihaela Samošćanec
Kontakt telefon: +385 48 220846
Adresa elektroničke pošte: ured@vemo.hr

Osnovne informacije o predmetu nabave

Predmet nabave nije podijeljen po grupama te ponuditelji trebaju ponuditi cjelokupan predmet nabave.

Predmet nabave je jedna linija za proizvodnju papirnatih vrećica. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad.


Vrsta javnog nadmetanja:

Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

Rok za dostavu ponuda:

24.6.2016. u 12 sati
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: ured@vemo.hr
Dokumentacija za nadmetanje zajedno sa svim prilozima je objavljena na internetskim adresama: http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020 i http://www.vemo.hr/eu-projekt.html

Dokumentacija za nadmetanje:

VT-Roba_02-2016-DZN.zip
PROCUREMENT NOTICE

Contracting authoritiy's details:

Vemo trade Ltd., Trg kralja Tomislava 16/b, Drnje, 48316 Đelekovec

Contact information:

Mihaela Samošćanec
Phone: +385 48 220846
E-mail adress: ured@vemo.hr

General information of the procurement subject

The subject of procurement is not divided into lots and tenderers should submit an offer for the entire subject of procurement.

The subject of procurement is one production line for paper bags. The subject of procurement includes delivery, installation, testing and commissioning.


Type of public tender

Supplies (One phase public tender)

Submission deadline

June 24th 2016. at 12 a.m. (Central European Time)
The offer, together with other appropriate documentation, is made in Croatian or English language. Tenderers may require additional information or clarifications regarding the tender documents during the deadline for submission of the offers only in written form submitted to the following email address: ured@vemo.hr
The tender documentation, together with all attachments is published on the following Internet addresses: http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020 and http://www.vemo.hr/eu-projekt.html

Tender documentation:

VT-Supplies-02-2016-PD.zipp
OBAVIJEST O NABAVI

Podaci o naručitelju:

Vemo trade d.o.o., Trg kralja Tomislava 16/b, Drnje, 48316 Đelekovec

Kontaktni podaci:

Mihaela Samošćanec
Kontakt telefon: +385 48 220846
Adresa elektroničke pošte: ured@vemo.hr

Osnovne informacije o predmetu nabave

Predmet nabave je podijeljen po grupama te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu ili obje grupe.
Grupa 1 Linija za proizvodnju papirnatih vrećica
Predmet nabave je jedna linija za proizvodnju papirnatih vrećica. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad.

Grupa 2 Stroj za čišćenje klišea Predmet nabave je jedan stroj za čišćenje klišea. Predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad.


Vrsta javnog nadmetanja:

Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

Rok za dostavu ponuda:

25.5.2016. u 12 sati
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: ured@vemo.hr
Dokumentacija za nadmetanje zajedno sa svim prilozima je objavljena na internetskim adresama: http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020 i http://www.vemo.hr/eu-projekt.html

Dokumentacija za nadmetanje:

Roba_01-2016_HRV.zip
Ispravak DZN br. 1
Odluka o otkazivanju G1
PROCUREMENT NOTICE

Contracting authoritiy's details:

Vemo trade Ltd., Trg kralja Tomislava 16/b, Drnje, 48316 Đelekovec

Contact information:

Mihaela Samošćanec
Phone: +385 48 220846
E-mail adress: ured@vemo.hr

General information of the procurement subject

The subject of procurement is divided into lots and tenderers have the option of submitting an offer for one or both lots.
Lot 1 Production line for paper bags
The subject of procurement is one production line for paper bags. The subject of procurement includes delivery, installation, testing and commissioning.

Lot 2 Cleaning machine for plates The subject of procurement is a cleaning machine for plates. The subject of procurement includes delivery, installation, testing and commissioning.


Type of public tender

Supplies (One phase public tender)

Submission deadline

May 25th 2016 at 12 a.m. (Central European Time)
The offer, together with other appropriate documentation, is made in Croatian or English language. Tenderers may require additional information or clarifications regarding the tender documents during the deadline for submission of the offers only in written form submitted to the following email address: ured@vemo.hr
The tender documentation, together with all attachments is published on the following Internet addresses: http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020 and http://www.vemo.hr/eu-projekt.html

Tender documentation:

Supplies_01-2016_ENG.zip
Correction of TD No.1
The decision on cancellation G1
OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Usluga 03/2015
Vrsta predmeta nabave: Usluga (Postupak s objavom)
Predmet nabave: Usluge stručnog i obračunskog nadzora kod izvođenja radova na izgradnji proizvodno-skladišne hale
Napomena: Vemo trade d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
Rok za predaju ponuda: Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do 15.9.2015. u 12 sati, na adresu: Kralja Tomislava 16/b, 48322 Drnje, Hrvatska.

Dokumentacija za nadmetanje:
Preuzmi Obrazac 1-5-Usluga 3-2015 .DOCX
Preuzmi DNZ Usluga 3-2015 .PDF
Preuzmi Odluku o odabiru najbolje ponude .PDF


OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Radovi 02/2015
Vrsta predmeta nabave: Radovi (Postupak s objavom)
Predmet nabave: Izvođenje radova na izgradnji nove proizvodno skladišne hale
Napomena: Vemo trade d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
Rok za predaju ponuda: Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do 14.9.2015. u 12 sati, na adresu: Kralja Tomislava 16/b, 48322 Drnje, Hrvatska.

Dokumentacija za nadmetanje:
Preuzmi DZN-EV Radovi 02-2015 .PDF
Preuzmi troškovnike .ZIP
Preuzmi glavni projekt arhitekture .PDF
Preuzmi Obrazac 1-5 .DOCX
DZN 02-2015 ispravak .ZIP
DZN ispravak br.2 .ZIP

Pojašnjenje dokumentacije:
Preuzmi Pojašnjenje dokumentacije br.1 .PDF
Preuzmi Pojašnjenje dokumentacije br.2 .PDF
Preuzmi Pojašnjenje dokumentacije br.3 .PDF

Ako imate problema s primanjem e-maila molimo da nas kontaktirate na broj tel. +385 48 220846.

Strukturni fondovi
Operativni program

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Vemo trade d.o.o.


OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: Usluga 01/2015
Vrsta predmeta nabave: Usluga (Postupak s objavom)
Predmet nabave: Savjetodavne usluge za upravljanje projektom, provedbu postupaka nabave za potrebe projekta i izradu dokumentacije za nadmetanje
Napomena: Vemo trade d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
Rok za predaju ponuda: Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do 4.8.2015. u 10 sati, na adresu: Kralja Tomislava 16/b, 48322 Drnje, Hrvatska.

Dokumentacija za nadmetanje:
Preuzmi .ZIP
Preuzmi izmjene i dopune .PDF
Preuzmi odluku o odabiru .PDF

Ako imate problema s primanjem e-maila molimo da nas kontaktirate na broj tel. +385 48 220846.